Op het terrein van het RIVM te Bilthoven diende zich de noodzaak aan tijdelijke huisvesting te realiseren. In aanvulling op een reeds gerealiseerd gebouw ten behoeve van tijdelijke huisvesting, worden twee identieke gebouwen bijgeplaatst. 
Door het gegeven van de te realiseren prefab bouwmethodiek, is het ontwerp op gebouwniveau gereduceerd. Er is daarom gekozen voor een benadering die zich concentreert op de kwaliteit van de buitenruimte en de relatie van de afzonderlijke gebouwen onderling.
De positionering van de gebouwen is zo gekozen dat de drie gebouwen als een ruimtelijk geheel kunnen worden opgevat, waarbij de ruimte tussen de gebouwen in de afzonderlijke gebouwen verbindt.

1   2   3   T

  1. <    x    >

Tijdelijke kantoorhuisvesting RIVM | Bilthoven 

opdrachtgever: VROM | Rijksgebouwendienst
i.s.m.: Winfried van Zeeland
opgeleverd: 2008