Dit ontwerp voorziet in de huisvesting voor een grootschalige uitbreiding van 21.000m2 voor de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag. De huidige locatie van de Hoge Raad in het 17e eeuwse ‘Huis Huguetan’ aan het statige Lange Voorhout blijft gehandhaafd.
De locatie laat zich typeren in drie gebieden met verschillende karakteristieken. Het ontwerp maakt van deze verschillende kwaliteiten gebruik, en reageert hierop. Dit resulteert in een gebouw dat uit drie delen is opgebouwd. 
Zo is er het statige Voorhout met het ‘Huis Huguetan, het monumentale Louis Couperusplein met daaraan een nieuwe publieksingang met de zittingszalen en een ongedefinieerd gebied tussen het Voorhout en het Louis Couperusplein in, dat voornamelijk bestaat uit achterkanten van de bebouwing die aan dit gebied grenst.  In dit ‘achterkantengebied’ komen de kantoorruimten van het Wetenschappelijk Bureau, die in schaal aansluiten op de bestaande gebouwen en zo nieuwe stads- en binnentuinen vormen.
De drie gebouwdelen worden op een zeer efficiënte manier met elkaar verbonden door de onder de grond gelegen bibliotheek. Naast ontsluitingszone vormt de bibliotheek de belangrijkste ruimte voor de Hoge Raad, waar het wetenschappelijk onderzoek wordt verricht. 
Bijzonder hierin is dat de representatie van de Hoge Raad der Nederlanden zich onder de grond bevindt in de vorm van de bibliotheek en zich bijna in zijn geheel onttrekt aan de openbaarheid.
Door middel van een stelsel van trappen, liften, boekenkasten en daglicht wordt het gehele programma vanuit de bibliotheek ontsloten en georganiseerd en ontstaan wisselende doorzichten naar de bovenlagen en de omgeving.
De grootschalige uitbreiding wordt, ondanks de complexiteit van het programma en complexiteit van de locatie, op een subtiele en vanzelfsprekende wijze ingevoegd in de stad. De maquettebeelden geven hier een indruk van.

1   2   3   4   5   6   7   T

  1. <    x    >

Herhuisvesting Hoge Raad der Nederlanden | Den Haag 

herhuisvestingsstudie
jaar: 2004

> Archiprix 
 > Schreudersstudieprijs
http://www.archiprix.nl/nl/2005/10_hogeraad.htmlhttp://www.google.nl/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.bk.tudelft.nl%2Flive%2Fbinaries%2F2c75e437-5c00-4103-9f9d-a3d4881355f7%2Fdoc%2Fcob35.pdf&ei=Be5kSp27MMzi-QbpwvD0DA&usg=AFQjCNGlsX0MUklbzgm3vuSJVXvMSaFemA&sig2=x4Aufv15QUK35wksPFiz_Ashapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1