1   2   3   T

Dit ontwerp benadert de politiepost als kunstobject in de stedelijke ruimte. In tegenstelling tot de bestaande politieposten wil dit object zich juist aan het zicht onttrekken doordat het de omgeving weerspiegeld. Het houdt de maatschappij een spiegel voor.
De post bestaat uit een gepolijste stalen bol en is opgebouwd uit in elkaar schuivende schalen die mechanisch te bedienen zijn. Naar gelang de mate van controle, zijn de schalen meer geopend dan wel meer gesloten.
  1. <    x    >

Politiepost | Den Haag

prijsvraaginzending
jaar: 2004