1   2   3   T

De locatie voor het ontwerp van dit uitvaartcentrum is gesitueerd in het duinlandschap bij Scheveningen. 
Richtinggevend voor het ontwerp-concept zijn de begrippen ‘intimiteit’en ‘levenscyclus’. Dit is vertaald in het ontwerp door de ruimtelijke en programmatische schakering van de verschillende functies kloksgewijs te organiseren rondom een ceremoniële ruimte. De urnenvelden, de laatste in de programmatische reeks, krijgen vorm binnen intieme, rechthoekige ruimtes die lijken te zweven tussen hemel en aarde.
  1. <    x    >

Uitvaartcentrum | Scheveningen

prijsvraaginzending
jaar: 2004