Dit ontwerp sluit aan op de vraag om in ‘Het Nieuwe Water’ in waterberging te voorzien. 
Vlotter Village bestaat uit een dorp gebouwd op vlotterbassins. De wisseling van het oppervlaktewater van ‘Het Nieuwe Water’ (0,35m) wordt gecompenseerd door vlotterbassins die rondom de woningen liggen. Op de vlotters zijn tuinen gesitueerd die door de wisseling van het oppervlaktewater - en daarmee in snellere mate het vol lopen van de vlotterbassins - continu in hoogte variëren. Soms zijn de tuinen toegankelijk, soms niet. 
Het vlottersysteem bestaat uit een in de bodem aangelegd waterbassin. Het overstortprincipe is gebaseerd op een kleppensysteem dat aan de onder- en bovenzijde van het bassin is aangebracht. Zodra het oppervlaktewater stijgt, staan de kleppen enkel aan de bovenzijde open en stroom het bassin vol. De op de vlotter gelegen tuin komt hierdoor omhoog. Zodra het bassin gevuld is, wisselen de kleppen en wordt door de in het bassin opgebouwde druk het water in het bassin door een persleiding gestuwd. Mogelijk zou hieruit energie kunnen worden onttrokken. De persleiding wordt uiteindelijk verzameld in een gemeenschappelijke voorziening t.b.v. water voor de glastuinbouw. Het systeem van vlotters zou op lange termijn bekostigd kunnen worden uit opbrengsten uit energie en de watertoelevering aan de glastuinbouw. Uiteindelijk zou het dorp zelfvoorzienend kunnen zijn.
De aanlegdiepte van de bassins en de hoogte van de vlotters gecombineerd met de variërende capaciteit van de bassins bepalen het landschap en de marges waarin de schommeling kunnen plaatsvinden. De omloopsnelheid wordt bepaald door de waterbehoefte van de kastuinbouw.
De woningen sluiten aan bij de landschappelijke typologie van de vlotterbassins en de daaromheen in hoogte variërende tuinen. De basiswoning kan tot 5 lagen hoog worden uitgebreid met PLUS-modules. De woningmodules worden uitgevoerd in duurzame  te recyclen materialen; staalconstructie, lichte vloerconstructie en gevelafwerking in zink. 
De variatie in het (stedelijke) landschap is dus tweeledig; enerzijds de in hoogte variërende en wisselende tuinen, anderzijds de in hoogte variërende woningen.

1   2   3   4   T

  1. <    x    >

Vlotter Village | Westland

prijsvraaginzending
jaar: 2007